top of page
speedflying_mariusbeckdahle_.jpg

XSPEED

21. & 22. April

Sjå tekst

Nivane & Loen

Velkomen til ei fartsfylt oppleving i vakre omgjevnadar!

Under festivalen vil fleire i luftsportsmiljøet møtast. Det vil vere ein gjeng som samlast på avtalte plassar for å flyge saman og finne på sprell. Avhengig av vêr og føre vil ein sjå ann kor det egnar seg best å flyge, men blant anna Loen Skylift er svært aktuelt.

 

Av tryggleiksmessige årsakar er det krav til piloten om gyldig SPG 2-lisens for desse turane. Ein må sørgje for hjelm og riktig skjermstorleik i samsvar med sertifiseringa.

 

Sjå til event på facebook og nettsidene våre når festivalen nærmar seg, for oppdatert informasjon om korleis speedflyingdagane kjem til å sjå ut.

Fredag:
Oppmøte 09:30 ved landing. - Hike & fly fra Nyvane + musikk.
Etter forholda - kan flyttes til senere på dagen.
 
Lørdag:
Oppmøte 09:30 ved landing. - Loen skylift med presisjonslanding + musikk og fargerøyk.
Etter forholda - kan flyttes til senere på dagen.
bottom of page