top of page
X2023_elementer-19.png
foredragsholdere_2023-03.jpeg
Marthe
Eirik
foredragsholdere_2023-01.jpg

20. April

19:00

Hallen

Eirik Hansen er ein begeistra elvepadlar, basera i Sogndal og Sogndalselvi. Han har brukt mesteparten av tida si på elva, og ynskjer å dele av sin lidenskap for vatnet og naturens utemmelege krefter. Han skal fortelje om hans forhold til elvepadling, gje lærdom og fortelje om hans dramatiske kajakk ekspedisjon til Tyrkia, der han verkeleg fekk kjenne på dei mektige kreftene som vatnet og naturen besitter.

20. April

18:00

Hallen

I november 2022 starta ho på reisa med å nå Sørpolen, ein ekspedisjon på 1000 kilometer over isen i storm, snøfokk og temperaturar ned i 40 minusgrader. Under 200 i verden har gått til Sørpolen utan hjelp utanfrå, og nå er Marthe ein av dei.

Calum
Bernt
foredragsholdere_2023-02.jpg
calum2.jpeg

21. April

18:00

Hallen

Dette er foredraget for deg som vil lære meir om naturen og snøen, vår påverknad på den og bli engasjert i korleis me kan vere ei del av løysinga.

21. April

19:00

Hallen

I føredraget vil han fortelje om ulykka, og vegen tilbake til aktivitet og kvardag. Korleis håndterer ein ei så stor livsomveltning, både fysisk og psykisk?

stig.jpeg
Gry
Stig
foredragsholdere_2023-05.jpg

21. April

20:00

Hallen

Dette føredraget er for alle som likar skiturar i fantastiske omgjevnader, både du som ikkje har så mykje erfaring og ynskjer tips til trygge toppturar, og for deg som jaktar dei bratte, spektakulære linjane.

20. April

20:00

Hallen

Dette er eit interaktivt foredrag, kor du som deltakar får vere med på enkle rørsler og øvingar. Få på deg nokre behagelege klede og førebudeg på å kjenne deg sterk og smertefri i eigen kropp!

bottom of page