top of page
Sturla Ellingsvag.jpeg
FREDAG
19:00
KLUBBSCENE

Sturla Ellingvåg er aktuell med boken «12 000 år med norsk historie» som utgis sammen med Wolfgang Wee, basert på podcastserien ved samme navn. Gjennom sitt virke som historiker og DNA-forsker har Sturla jobbet mye med å bruke ny DNA-teknologi til å undersøke de virkelige lange linjene i menneskehetens historie.

 

Sturla tar oss med tilbake til den nordiske bronsealderen og mye lenger bakover, og hvor dan denne kunnskapen kan brukes til å forstå hvorfor vi er som vi er.

 

I løpet av foredraget vil Sturla også komme inn på hvilken rolle geografi og klima har formet oss, spesielt ferdsel i fjellene og langs kysten av Norge

gjennom tusenvis av år. Det blir også anledning for publikum å stille spørsmål.

 

Sturla Ellingvåg er historiker. I snart 18 år har han jobbet historiefaglig med DNA-forskning, blant annet for å se om Rollo av Normandie var identisk med Gange-Rolv. Han har jobbet med DNA og historieforskning ved DNA-laben Geogenetics Centre ved Københavns universitet og ved

Max Planck Institute i Leipzig, Tyskland. Som forsker har Sturla Ellingvåg vært leder for mange ekspedisjoner på flere kontinenter. Han har vært med i podcaster og TV-programmer i flere land og holdt to TED-talks om demokrati ogmenneskerettigheter.

bottom of page